Friday November 24 , 2017

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ บริษัท ฟิงแทรค จำกัด

อบรม ISO ISO Consultant

ISO Consulting Service 

อบรม ISO ISO Consultant

 

ISO  Consulting Service เป็นบริการที่มีแนวคิดมาจากการที่ในปัจจุบัน ตัวประกอบสำคัญที่จะแสดงถึงสมรรถนะขององค์การ คือ การผลิตผลิตภัณฑ์หรือให้บริการที่มีคุณภาพ ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นที่คุณภาพมากขึ้น จึงจำเป็นต้องสร้างความสำนึกในการที่จะปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุและคงไว้ซึ่งสมรรถนะที่ดีและมีประสิทธิภาพ องค์กรส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะทางด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือหน่วยงานของรัฐ ต่างก็ผลิตผลิตภัณฑ์หรือให้บริการเพื่อสนองความต้องการหรือข้อกำหนดของผู้ ใช้ ประกอบกับ ISO คือระบบบริหารคุณภาพ ที่มีการอ้างอิงตามข้อกำหนดมาตรฐานนานาชาติที่เป็นระบบเดียวกัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต่างๆต้องเข้าสู่ระบบ ISO 


บริการที่ปรึกษาระบบบริหาร/จัดการ ระบบ ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ พร้อมทั้งบริการฝึกอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานดังกล่าว เช่น ข้อกำหนดตามมาตรฐานต่าง ๆ, Core tool (MSA, SPC, FMEA) เป็นต้นเรามีทีมงานที่พร้อมให้บริการ ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าท่านจะสามารถผ่านการรับรอง จากสถาบันชั้นนำที่ให้การรับรองได้ เรามีพันธมิตร ที่พร้อมให้การรับรอง เช่น URS (United Registrar of System), Moody ฯลฯ

ระบบ ISO คือระบบบริหารคุณภาพ ที่มีการอ้างอิงตามข้อกำหนดมาตรฐานนานาชาติเพื่อกำกับให้องค์กรนำไปประยุกต์ใช้บนพื้นฐานระบบเดียวกัน ดังนั้นองค์กรต่าง ๆ ที่ได้รับรองระบบมาตรฐาน ISO ต่าง ๆ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และถูกกำหนดเป็นความต้องการพื้นฐานในการคัดเลือกผู้ขายอยู่เสมอ โดยมาตรฐานที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย คือ

อบรม ISO  ISO Consultant

ISO 9001 คือ ระบบบริหารคุณภาพ ที่มีการประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายที่สุด โดยเน้นในเรื่องการควบคุมระบบการจัดการภายในองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในส่วนขององค์กรที่มีกระบวนการผลิต เช่น โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป, องค์กรที่เน้นการบริการ เช่น โรงพยาบาล, โรงเรียน, สถานศึกษาต่าง ๆ, ศูนย์บริการรถยนต์ต่าง ๆ ฯลฯ

อบรม ISO  ISO Consultant

 ISO/TS 16949 คือ ระบบบริหารคุณภาพสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยการประยุกต์ใช้ส่วนใหญ่อยู่ในวงการผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ เช่น โตโยต้า, ฮอนด้า, ฟอร์ด ฯลฯ โดยการรับรองไม่ได้จำกัดเพียงผู้ที่ส่งมอบยังโรงงานประกอบรถยนต์โดยตรงเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนในลำดับถัดมาด้วย

อบรม ISO  ISO Consultant

ISO 14001 คือ ระบบการบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษ และการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาใช้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในการลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและพลังงาน และการบำบัดมลพิษ ปัจจุบันระบบการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ

อบรม ISO  ISO Consultant

รายละเอียดการให้บริการ


FINGTRACK CO.,LTD. 8/116 Soi ChuanChuen Village, Majarone Rd, Khwaeng Nongkhaem, Khet NongKhaem, Bangkok 10160 Tel. (662) 331-3498  Fax. (662) 331-3499 Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  www.fingtrack.com

 

Fingerscan

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 

HIP Fingerscan

Matcher Fingerscan

Suprema Fingerscan

 

 

DVRS

เครื่องบันทึกภาพกล้องวิดีโอวงจรปิด

AVerDiGi Products

CCTV

กล้องวงจรปิด

ระบบบันทึกเวลาการทำงาน

  

 

Card Printer

เครื่องพิมพ์บัตร

Card Accessories

เครื่องรูดบัตร

  

 

Services 

บริการ 

 

 

 

ISO Consultant

More Recent Articles: