Friday November 24 , 2017

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ บริษัท ฟิงแทรค จำกัด

ประวัติการใช้งาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ในประเทศไทย (finger scan in thailand)

ช่วงก่อนปี 2540รบบสแกนลายนิ้วมือเริ่มนำเข้ามาใช้งานในประเทศไทยราวๆช่วงก่อนปี  2540 โดยใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยเป็นหลักก่อน โดยใช้ในสถานที่ราชการสำคัญๆ เช่น ธนาคารออมสิน พระที่นั่งวิมานเมฆ เป็นต้น โดยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่นแรกๆที่มีการใช้งานจริงนั้นจะนำเข้ามาจากประเทศ อเมริกา โดยใช้ชื่อแบรนด์ว่า Identix ซึ่งปัจจุบันก็เป็นผู้ผลิต finger scan และ อุปกรณ์เทคโนโลยีชีวภาคอื่นๆ เช่น เครื่องสแกนใบหน้า (face recognition ) รายใหญ่ เครื่องสแกนนิ้วในระยะเริ่มแรก ต้องใช้การกดรหัส ควบคู่กับการใช้ลายนิ้วมือ เนื่องจากเทคโนโลยการตรวจสอบยังเป็นแบบ 1:1 อยู่ เพราะ ประสิทธิภาพของ CPU ในตัวเครื่องเองยังไม่สูงมาก นอกจากนั้นยังรองรับข้อมูลผู้ใช้ และ ข้อมูลการบันทึกเวลาได้น้อย เนื่องจาก Memory มีหน่วยความจำที่จำกัด ที่สำคัญคือระบบการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างตัวเครื่องกับคอมพิวเตอร์ยังไม่หลากหลายเท่าปัจจุบัน โดยติดต่อสื่อสารผ่าน Comport หรือ Rs-232 ซึ่งเดินสายสัญญาณได้ในระยะไม่เกิน 15 เมตรเท่านั้น และ ต่อเครื่องสแกนนิ้วได้เพียงเครื่องเดียวต่อ 1 Comport หากต้องการติดตั้งเครืองหลายเครื่องเชื่อมต่อกันเป็นระบบ Netwokt จะต้องใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า RS-232- Rs 485 Dataconverter ก่อนเท่านั้น ซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้จะช่วยให้เชื่อมต่อเครื่องหลายๆเครื่องเป็นระบบเครือข่ายในลักษณะ เครือข่ายอนุกรม และ Data Converter 1 ตัวสามารถเชื่อต่อ fingersan ในเครือข่ายได้สูงสุด 32 เครื่อง นอกจากนี้ตัว Converter ยังทำหน้าที่เป็น Repeater ในตัวคือขยายระยะเดินสายสัญญาณจาก 15 เมตร เป็น 1.2 Km อีกด้วย ทำให้สามารถเดินสายสัญญาณในระยะไกลๆได้ เทคโนโลยีเลนส์สแกนเป็นชนิด Optical มี Sensor ตรวจจับอุณหภูมิลายนิ้วมือสิ่งมีชีวิต เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง มีโปรแกรมควบคุมการทำงานเรียกว่าโปรแกรม Fingerlan เป็นโปรแกรมบริหารจัดการเครื่องจากส่วนกลางทั้งหมด การบันทึกนิ้วใช้การวางนิ้วเพียงครั้งเดียว หน่วยความจำมาตรฐานบันทึกได้ 512 ลายนิ้วมือและเก็บ Logs บันทึกรายการได้ 8,000 รายการก่อนที่จะถูกล้างหรือ Overwrite อัตโนมัติเมื่อหน่วยความจำเต็ม เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Access Control เต็มรูปแบบ เช่น กลอนประตูไฟฟ้า,Exit Push button,Alarm เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี Option สำหรับการเชื่อมต่อผ่านระบบ Ethernet และ Mosdem อีกด้วย และ ถึงแม้จะมีความติดขัดในเรื่องของข้อจำกัดทางเทคโนโลยี และ ยังขาดความสะดวกในการใช้งานอยู่ไม่น้อยอันเนื่องมากจากต้องใช้งานสองขั้นตอนเท่านั้น คือ กดรหัส และ สแกนลายนิ้วมือ ควบคู่กัน จึงจะผ่านประตูได้ แต่สำหรับสมัยนั้นถือว่าเป็น finger scan ที่ดีมากในระดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้

เครื่องสแกน V.20 ถือเป็นเครื่องสแกนที่ีดีที่สุดในยุคนั้นและ เป็นเครื่องรุ่นแรกๆที่คนไทยเคยเห็นและใช้งานได้จริง และ เนื่องจากเป็นสินค้าจากทางฝั่งอเมริกา สนนราคาอาจจะค่อนข้างสูงอยู่บ้าง คือประมาณ 120,000 บาทไทย ทำให้ไม่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในองค์กรท่ัวๆไปมากนัก การใช้งานจำกัดอยู่แต่ในเฉพาะองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยขั้นสูงสุดจริงๆ และไม่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ แต่ก็มีบางองค์การนำไปใช้เป็นระบบบันทึกเวลา เช่นเดียวกันคือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่นำเครื่องรุ่นนี้ไปใช้สำหรับบันทึกเวลาเรียนของนักศึกษาปริญญาโท ภาคค่ำ  อันสืบเนื่องมาจาก ณขณะนั้น ทางมหาวิทยาลัยประสบปัญหาข้อโปร่งใสในเวลาเรียนของนักศึกษา ปริญญาโท ภาคค่ำ เนื่องจากมีข้าราชการ นักการเมืองไปลงเรียนกันมาก เพื่อความโปร่งใสว่า นักศึกษาที่จบออกไปได้มาเรียนจริง มีการบันทึกเวลาการเข้าชั้นเรียนจริง ทางมหาวิทยาลัยจึงนำระบบ นี้มาใช้เพื่อบันทึกเวลาการเข้าเรียนของนักศึกษาปริญญาโท ภาคคำทุกวิทยาเขตโดยเฉพาะ ซึ่งก็ได้ผลแก้ความสงสัยเคลือบแคลงในวุฒิปรัญญาของนักศึกษาไปได้

ที่มา : www.fingerscan.in.th

Fingerscan Products

More Recent Articles:

Relate Articles

More Recent Articles: