Friday November 24 , 2017

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ บริษัท ฟิงแทรค จำกัด

ความคุ้มค่าของการบันทึกเวลาทำงานด้วยลายนิ้วมือ ( fingerscan Time Attendance )


พูดถึงเครื่องบันทึกเวลาที่มีคนนิยมใช้กันมากที่สุด “เครื่องสแกนลายนิ้วมือ” เป็นหนึ่งในเครื่องบันทึกเวลาที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ เนื่องจากว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือนั้นใช้งานสะดวก บางรุ่นสามารถพกพาออกนอกสถานที่ได้ เหมาะสำหรับงานที่ต้องเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานไปเรื่อยๆคงไม่ดีแน่หากว่า ต้องเข้าไปบันทึกเวลาที่สำนักงานก่อนที่จะเดินทางไปปฏิบัติงาน นอกจากนี้การที่ไม่ต้องพกพาบัตรเพื่อใช้ในการบันทึกเวลาก็เป็นอีกข้อดีที่ทำ ให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือนั้นเป็นที่นิยมนั่นเอง

ลองนึกภาพหากทุกสำนักงานเปลี่ยนมาใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือกันหมด ก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับแต่ละองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะไม่ว่าองค์กรจะเติบโตและมีบุคลากรเพิ่มมากสักแค่ไหน แต่ค่าใช้จ่ายในส่วนของการบันทึกเวลาการทำงานจะไม่เพิ่มเลย ซึ่งจะแตกต่างจากเครื่องบันทึกเวลาประเภทอื่นที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมในส่วนของอุปกรณ์บันทึกเวลาเช่น บัตรตอก บัตรรูด หรือบัตรคีย์การ์ดเป็นต้น

เมื่อคำนวณจากความคุ้มค่าดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้แล้ว จะเห็นได้ว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือจึงเป็นเครื่องบันทึกเวลาที่มีความคุ้ม ค่าต่อการลงทุนเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ช่วยทำให้การบริหารงานด้านบุคคลเป็นไปได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพเป็น อย่างมาก

- See more at: http://www.onechoicefingerscan.com/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%81e/#sthash.M9ShJx5z.dpuf

ระบบบันทึกเวลาทำงานด้วยลายนิ้วมือ เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาข้อเดียวซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่ระบบบันทึก เวลาชนิดอื่นๆไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งปัญหานั้นก็คือ การบันทึกเวลาแทนกัน การบันทึกเวลาแทนกันนี้ได้สร้างผลเสียให้กับหน่วยงาน ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก เมื่อทำการเปรียบเทียบกับระบบบันทึกเวลาชนิดอื่นๆแล้ว ค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียไปกับการทุจริตของพนักงานถือว่าเป็นเงินจำนวนมาก ซึ่งบางครั้งมากกว่าการนำเงินมาลงทุนกับระบบบันทึกเวลาด้วยซ้ำ และหากเปรียบเทียบกับระบบลงเวลาด้วยบัตรแล้ว หน่วยงานต่างๆจะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับการทำบัตรพนักงานซึ่งเมื่อคำนวณ เป็นจำนวนเงินแล้วก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการใช้งานระบบ FingerScan กับเครื่องตอกบัตร
(ค่าบัตรตอก 0.75บาท/ใบ)
(1). พนักงานจำนวน 200 คน/เดือน (2). ค่าแรงขั้นต่ำ 175บาท/วัน
(3). สมมุติฐาน ความเสียหายที่อาจเกิดจากพนักงานตอกบัตรแทนกัน ครึ่งวัน จำนวน 1% ต่อปี
***** (175÷2=87.5) x (200x1%) x30วัน= 5,250บาทx12เดือน=63,000บาท/ปี ****

Finger Scan / ข้อดี เครื่องตอกบัตร
ไม่ต้องใช้บัตรในการบันทึกเวลา ค่าจัดทำบัตรตอกพนักงาน 200คน / เดือน (200x0.75=150บาท)
ค่าจัดทำบัตรตอกพนักงาน 200คน /ปี (150x12=1,800บาท)
อัตราสูญหายและรับพนักงานใหม่ 5% (1,800+5%=1,890บาท)
ไม่เสียเวลาในการคำนวณเงินเดือน ใช้พนักงาน 1 คนในการคำนวณเงินเดือน (8,000บาทx12=96,000บาท)
ไม่สามารถตอกบัตรแทนกันได้ 100% (3).ความเสียหายจากการตอกบัตรแทนกัน 63,000บาท และเป็นจุดเริ่มของการทุจริตอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายและความเสียหาย 160,890บาท/ปี
โปรดดูรายละเอียดในใบเสนอราคา ราคาเฉลี่ย เครื่องตอกบัตร 13,900 – 20,000 บาท

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการใช้งานระบบ FingerScanกับเครื่องรูดบัตร(ค่าบัตรบาร์โค้ดเฉลี่ย40บาท/ใบ)
Finger Scan / ข้อดี เครื่องรูดบัตรบาร์โค้ด
ไม่ต้องใช้บัตรในการบันทึกเวลา ค่าจัดทำบัตรบาร์โค้ดพนักงาน 200คน (200x40=8,000บาท)
อัตราสูญหายและรับพนักงานใหม่ 5% (8,000+5%=8,400บาท)
ไม่เสียเวลาในการคำนวณเงินเดือน พนักงาน 1 คนใช้เวลาครึ่งหนึ่งในการทำเงินเดือน/ทำบัตร (4,000บาทx12=48,000บาท)
ไม่สามารถตอกบัตรแทนกันได้ 100% (3).ความเสียหายจากการรูดบัตรแทนกัน 63,000บาท และเป็นจุดเริ่มของการทุจริตอื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายและความเสียหาย 119,400 บาท/ปี
โปรดดูรายละเอียดในใบเสนอราคา ราคาเฉลี่ย เครื่องรูดบัตรบาร์โค้ด 15,000 – 25,000 บาท

ประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีเครื่องสแกนฯ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบบันทึกเวลาของพนักงาน สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ป้องกันการลงเวลาแทนกันของพนักงาน
การลงเวลาแทนกันของพนักงานนั้นจะทำให้องค์การเสียผล ประโยชน์ และประเมิณผลการทำงานของพนักงานผิดพลาด หากนำเทคโนโลยี เครื่องสแกนฯ มาใช้ในระบบการบันทึกเวลาก็จะสามารถช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้ เนื่องจากโครงสร้างลายนิ้วมือไม่สามารถปลอมแปลงได้ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าการลงเวลาโดยใช้ลายนิ้วมือนี้ป้องกันการลงเวลาแทนกัน ได้
2. สามารถอ่านลายนิ้วมือได้อย่างรวดเร็ว
เครื่องสแกนฯ สามารถอ่านลายนิ้วมือได้อย่างรวดเร็วในหน่วยเวลาเป็นวินาที
3. รายงานสรุปและสถิติ
ระบบจะทำการเก็บข้อมูล คำนวณสถิติ และจัดทำเป็นรายงานสรุปเวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย OT ได้ด้วย
4. ลดภาระฝ่ายบุคคล
ฝ่ายบุคคลไม่ต้องเสียเวลารวบรวมข้อมูลของพนักงานแต่ละ คนด้วยตัวเอง สามารถคำนวณและสรุปรายงานข้อมูลการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ
นอกจากเครื่องสแกนฯ จะสามารถนำมาใช้งานในเรื่องของการลงเวลา (Time Attendance) ด้วยลายนิ้วมือและบัตรแล้ว ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับระบบควบคุมประตู (Access Contnrol) ได้อีกด้วย นวัตกรรมใหม่ที่รวมเอา 2 ระบบการใช้งานเข้าไว้ในหนึ่งเดียวนี้ถูกผสานกันอย่างลงตัว คุ้มค่าบนความปลอดภัย เพราะสามารถจำกัดการเข้าออกของผู้ใช้งานได้

Fingerscan Products

More Recent Articles:

Relate Articles

More Recent Articles: