Friday November 24 , 2017

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ บริษัท ฟิงแทรค จำกัด

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ( Finger scan กับระบบ สมาชิก ) ใช้ได้จริงหรือ

ระบบสมาชิก หรือ  Member Management Systems (โปรแกรมเก็บข้อมูลลูกค้า โปรแกรมระบบสมาชิก) ที่ใช้กันในระบบสมาชิกต่างๆเช่น ชมรมกีฬา ร้านเช่าหนังสือ ฟิตเนส หรือ การท่อง Website  , Web board ต่างๆ โดยมากมักจะพิสูจน์บุคคล เพื่อยืนยันสิทธิ์การเป็นสมาชิกโดยกาใส่ Username และ Password  เพื่อยืนยันความเป็นสมาชิก หรือขั้นสูงขึ้นมาหน่อย ก็จะใช้ บัตรบาร์โค๊ด หรือ บัตรแถบแม่เหล็กในการยืนยันตัวตนของสมาชิก ผู้ถือบัตร  ซึ่งมักพบปัญหาจุกจิกเกี่ยวกับระบบตามมาเช่น การลืม Username ลืม Password หรือไม่ได้พกพาบัตรสมาชิก ทำให้สมาชิกขาดความสะดวกในการใช้บริการ หรือ บางกรณีอาจถึงขั้นต้องสมัครสมาชิกใหม่ ทำบัตรใหม่กันเลยทีเดียว ซึ่งสร้างความปวดหัวไม่น้อยทั้งตัวสมาชิกเอง และ ผู้ดูแลระบบ ถึงแม้จะมี ระบบ Member Management Software ที่ทันสมัยแค่ไหน แต่ ก็ไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้  จึงมีการริเริ่มนำระบบ Biometrics จำพวก เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger scan )  เข้ามาแทนการใช้ Username password หรือ การทำบัตรสมาชิก  finger scan ที่ถูกน้ำมาใช้ใน Application นี้ โดยมากจะเป็น Finger scan ที่มีเฉพาะตัว Sensor  และ SDK Software สำหรับพัฒนาเชื่อมต่อกับระบบ  Member Management Systems  โดยมากจะเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB Port

เครื่องสแกนลายนิ้วมือแบบนี้ จะไม่มีหน่วยความจำ และ หน่วยประมวลผลในตัว ตัว fingerscan ทำหน้าที่เป็นแค่ตัว Sensor รับค่าลายนิ้วมือผู้ใช้ ก่อนนำไปประมวลผลเทียบกับลายนิ้วมือที่เก้บไว้ในฐานขอ้มูลของระบบสมาชิก เพื่อประมวลผล และ แสดง Profile ของสมาชิกหากการตรวจสอบยืนยันลายนิ้วมือมีความถูกต้อง ก่อนแสดงเป็น ชื่อ - นามสกุล รูปถ่าย และ รหัสสมาชิก ตลอดจนข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นเช่น ประวัติการใช้งาน การยืมคืน  ค่าใช้จ่าย  เป็นต้น

ดูเหมือนว่าระบบ fingerscan จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาข้างต้นของการใช้  Member Management Systems ได้เป็นอย่างดี เป็นที่น่าพอใจ สำหรับระบบ Offline  จึงมีการขยายไปทดลองใช้กับระบบสมาชิกขนาดใหญ่ที่มีการ Online สมาชิกระหว่างกัน หลักหมื่น หรือ หลักแสนคน โดยเก็บข้อมูลลายนิ้วมือ ชื่อ นามสกุล รหัสสมาชิกไว้ที่ข้อมูลส่วนกลางก่อนที่จะดึงข้อมูลมาตรวจสอบผ่านระบบเครือข่าย ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่เหมาะสม กับ ธุรกิจระบบสมาชิกที่มีหลายสาขา เช่น ร้าเช่าหนังสือ ฟิตเนส  สมาคิมกีฬา สันทนาการต่างๆเป็นต้น เมื่อนำมาใช้เป็นระบบใหญ่ ปัญหาที่อาจจะพบได้เช่น ระบบต้องใช้เวลามากขึ้นในการตรวจสอบลายนิ้วมือและยืนยันสมาชิก หรือ มีปัญหาการติดต่อสื่่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ลุกข่ายของร้าน กับ ฐานขอ้มูลกลางของระบบสมาชิก หากระบบ Network มีปัญหาจะทำให้ระบบสมาชิกทั้งหมดไม่สามารถตรวจสอบได้ ทำให้ส่งผลเสียหายต่อการทำงานเป็นอย่างมาก อีกทั้งการมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ก็ทำให้้ต้องมีค่าใช้จ่ายในการซื้อ หรือ เช่าที่เก็บ ฐานข้อมูลของลูกค้าทั้งหมด ซึ่งโดยมากอยู่ในรูปค่าเช่ารายปี และ เพื่อป้องกันความเสี่ยง ในการชำรุด เสียหายของข้อมูล ซึ่งอาจส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อธุรกิจ ก็อาจจำเป็นต้องมีระบบสำรองข้อมูลที่ได้มาตรฐาน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเพิ่มเข้ามา เรียกได้ว่ายิ่งทำใหญ่ ยิ่งบานปลายสำหรับระบบนี้ ด้วยข้อจำกัดดังกล่าวนี้เองทำให้การใช้ finger scan สำหรับระบสมาชิกยังจำกัดอยู่ใน ธุรกิจเครือข่ายขนาดเล็กเท่านั้น ยังไม่สามารถทำเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ หรือ ระบบสมาชิกขนาดใหญ่ที่มีหลักล้าน หรือ หลายล้านคนได้ เพราะข้อจำกัดของ Hardware ที่ยังมีความแม่นยำจำกัด และ มีโอกาสท่ี่จะตรวจสอบผิดพลาดได้หากมีจำนวนลายนิ้วมือผู้ใช้ในฐานข้อมูลจำนวนมาก ที่สำคัญการลงทุน Fingerscan Sensor จำนวนมากต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลในการจัดซื้อ และ ซ่อมบำรุง ทั้งระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ยังมีค้าใช้จ่ายแฝงคือเครื่องคอมพิวเตอร์อีกด้วย ด้วยข้อจำกัดดังกล่าวทำให้การยืนยันสมาชิกด้วยลายนิ้วมือยังมีข้อจำกัดใช้อยู่ ในลูกค้าที่เป็นกลุ่ม ธุรกิจ หรือ หน่วยงานราชการเท่านั้น ไม่สามารถแพร่หลายสู่บุคคลทั่วไปได้

อย่างไรก็ตาม จากแนวโน้มเทคโนโลยีแบบพกพา ที่กำลังใช้อยู่อย่างแพร่หลาย และ มีแนวโน้มที่จะมาทดแทนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำพวก PC  , Notebook  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาเหล่านี้ได้แก่ Smart Phone , Tablet  สามารถใช้ยืนยันสมาชิกโดยใช้ User name  และ Password  แทนระบบสมาชิกบางอย่างได้แล้ว เช่น ระบบซ์้อสินค้า ระบบเติมเงินรถไฟฟ้า  ทั้งบางรุ่นยังเริ่มนำเทคโนโลยี Biometric Built in มากับอุปกรณ์เหล่านี้ เช่น ใช้ลายนิ้วมือในการ Log on เครื่องโทรศัพท์ เป็นต้น  จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ในอนาคตข้างหน้า ระบบการยืนยันสมาชิกโดยใช้ลายนิ้วมือจะมีการใช้อย่างแพร่หลายในระดับบุคคล เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ เปรียบเสมือนแต่ละคนมีเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ขนาดพกพาเป็นของตัวเอง โดยเก็บขอ้มูลผู้ใช้ไว้ในเครื่องโทรศัพท์ของตัวเองทำให้สะดวกทั้งผู้ให้บริการ และ สมาชิก ก็เป็นได้

www.fingtrack.com

Fingerscan Products

More Recent Articles:

Relate Articles

More Recent Articles: