Friday November 24 , 2017

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ บริษัท ฟิงแทรค จำกัด

Fingerscan ชนิด 2 หัวอ่านในเครื่องเดียว ??

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยปกติ จะมีหัวอ่านลายนิ้วมือ ( Fingerprint Sensor ) เพียง 1 หัวอ่าน ต่อเครื่องเท่านั้น แต่ก็มีบางยี่ห้อ บางรุ่น ที่มีการผลิดเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นที่มี 2 หัวอ่านในเครื่องเดียว เช่น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Suprema รุ่น D-Station  หรือ เครื่องสแกนลายนิ้วมือของ ZK Software รุ่น DS 100  เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของการผลัตเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่มี 2 หัวอ่านในเครื่องเดียวก็เพื่อให้สามารถ กระจายการเข้าคิวของการใช้งานให้เป็น 2 แถว ทำให้สามารถเคลียร์คนได้เร็วเป็น 2 เท่าของเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดที่มีเพียง Sensor ตัวเดียว และ เป็นการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ โดยไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือถึง 2 เครื่องหากต้องการให้มีการเ้ข้าคิวการใช้งาน 2 แถว  ทั้งนี้เครื่องสแนกลายนิ้วมือชนิด 2 หัวอ่าน จะมีหน้าจอการทำงานที่แบ่งแยก กันระหว่าง Sensor ทางซ้าย และ  Sensor ทางขวา โดยหน้าจอแต่ละด้านจะสามารถแสดงผลเป็นเอกเทศต่อกันได้อย่างอิสระ นั่นคือเมื่อผู้ใช้วางนิ้วบน Sensor ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ฝั่งไหน หน้าจอของเครื่องสแกนลายนิ้วมือแต่ละด้านก็จะแสดงผลของผู้ใช่ฝั่งตนเอง เป็น ชื่อ นามสกุล รหัสพนักงาน และ วัน เดือน ปี เวลา โดยไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลของ Sensor ทั้งสองด้านจะสับสนกัน ถือเป็นทางเลือกสำหรับการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

อย่างไรก็ตาม เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิด 2 หัวอ่านในเครื่องเดียวก็มีข้อเสียบางประการ เช่น

1.หัวอ่านทั้ง 2 ใช้ CPU ตัวเดียวกันในการประมวลผล ทำให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ประมวลผลได้ในความเร็วปกติ ไม่ได้เร็วขึ้นกว่าเดิม

2. หากระบบของ Fingerscan มีปัญหา จะทำให้หัวอ่านทั้ง 2 ด้านของเครื่องสแกนลายนิ้วมือไม่สามารถใช้ได้ทั้ง 2 หัวอ่านในทันที

3. ราคาสูงกว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดที่มี หัวอ่านเดียว

 

ดังนั้น fingerscan 2 หัวอ่านจึงไม่ใช่ทางเลือกที่ชาญฉลาดเสมอไป เพราะด้วยราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือปกติที่มี 1 หัวอ่าน หากเทียบกันแล้วอาจจะไม่ต่างจากการซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือแบบ 1 หัวอ่านมากเท่าไหร่นัก และ การมีเครื่องสแกนลายนิ้วมือถึง 2 เครื่อง ก็เป็นการสำรองเครื่องซึ่งกันและกันในตัว หากเครื่องสแกนลายนิ้วมือเครื่องใดเครื่องหนึ่งมีปัญหา ก็สามารถใช้งานอีกเครื่องหนึ่งต่อไปได้ ทำให้ระบบการบันทึกเวลาไม่หยุดชะงัก

ยกเว้นเฉพาะกรณีที่ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือแบบ 2 หัวอ่านในระบบรักษาความปลอดภัย  ( Access Control System )  เพื่อใช้ฟังก์ชั่น Dual Identify  โดยผู้ใช้ 2 คนต้องวางลายนิ้วมือลงบน หัวอ่านทั้ง 2 พร้อมๆกันจึงจะเปิดประตูได้ ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่มีอยู่เฉพาะในเครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิด 2 หัวอ่านในเครื่องเดียวเท่านั้น

www.fingtrack.com

Fingerscan Products

More Recent Articles:

Relate Articles

More Recent Articles: