Friday November 24 , 2017

ยินดีต้อนรับสู่เวปไซด์ บริษัท ฟิงแทรค จำกัด

เครื่องสแกนลายนิ้วมือกับการบันทึกเวลาการทำงาน (Fingerscan Time Attendance System)


ด้วยปัญหาของระบบบันทึกเวลาแบบเดิมที่ใช้กันอยู่ อย่าง เครื่องตอกบัตร เครื่องรูดบัตร การเซ็นชื่อ อาจทำให้องค์การต้องประสบปัญหาอย่างเช่น
บัตรตอกลงเวลาเข้างานถูกตอกจนครบ แต่มีคนมาทำงานบางตาเมื่อลองสุ่มนับจำนวนพนักงานกลับพบว่ามีน้อยกว่าบัตรที่ได้ตอกลงเวลาแล้ว นั่นหมายความว่าได้มีการตอกบัตรแทนกันเกิดขึ้น และนั่นก็หมายถึงการสูญเสียเงินค่าจ้างของบริษัทฯไปกับงานที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง  เหตุการณ์นี้ยังคงเกิดขึ้นกับทุกองค์กรที่ยังใช้ระบบเครื่องตอกบัตรเซ็นชื่อ หรือ เครื่องรูดบัตรหรือทาบบัตรในการลงเวลา เหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิด จากคนเพียงไม่กี่คนแต่กลับทำให้พนักงานคนอื่นๆเอาเป็นเยี่ยงอย่างและกลายเป็นเรื่องธรรมดา  และกลายเป็นค่าใช้จ่ายแฝงที่องค์กรต้องแบกรับไปในที่สุด หรือกรณีเมื่อพนักงานลืมบัตรหรือทำบัตรหาย องค์ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลและออกบัตรซ้ำแล้วซ้ำเล่า ยังไม่รวมถึงค่าบัตรของพนักงานใหม่ที่เพิ่มขึ้นทุกปี  หรือฝ่ายบุคคลต้องเผชิญกับข้อโต้แย้งต่างๆของการใช้บัตรในการบันทึกเวลา ในเรื่องของการพิสูจน์ตัวบุคคลเจ้าของบัตร

ระบบลงเวลาด้วยการสแกนลายนิ้วมือถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวทั้งหมด โดยระบบจะทำการจัดเก็บลายนิ้วมือของพนักงานทุกคน รวบรวมไว้อย่างเป็นระเบียบและสามารถจัดทำเป็นทะเบียนประวัติของพนักงานแต่ละคนได้เป็นอย่างดี หลักการทำงานจะระบุตัวตนของผู้ลงเวลาได้ดีกว่าโดยปราศจากข้อโต้แย้ง และไม่สามารถแอบมา
ทำการลงเวลาแทนกันได้ และมีซอฟแวร์ที่จัดการข้อมูลของการลงเวลาเข้า-ออกของพนักงานได้เป็นอย่างดี และในปัจจุบันเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้รับการออกแบบให้มี ฮาดแวร์และซอฟแวร์ที่ใช้งานง่าย และมีระบบป้องกันที่เชื่อถือได้ การตรวจสอบการลงเวลาทำงานของพนักงานจะทำได้โดยง่ายและไม่ยุ่งยากหลายขั้นตอน จึงประหยัดทั้งเวลาและพนักงานที่จัดทำข้อมูลการทำงาน สามารถทำการแก้ไขเพิ่มและ ลบข้อมูลลายนิ้วมือของพนักงานได้อย่างสะดวก  หัวอ่านลายนิ้วมือถูกพัฒนาให้มีความคงทนและแม่นยำสูงในการอ่าน ลายนิ้วมือแต่ละลายนิ้วมือ แล้วตัวเครื่องมีระบบสำรองเก็บข้อมูลในตัวทำงานในลักษณะ Standalone โดยนับวันจะยิ่งมีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามเทคโนโลยี CPU และหน่วยความจำขนาดเล็กที่มีการพัฒนาขึ้นทุกวัน และมีการเชื่อมต่อระบบมาตรฐานเช่นเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ กับสามารถถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์  ทำได้โดยง่ายและสะดวก ด้วยการใช้  Flash Drive หรือดึงข้อมูลจาก พอร์ต USB ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือไปถ่ายโอนเข้าพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์  หรือจะต่อเข้า กับพอร์ต RS485 ในตัวเครื่องและเดินสาย RS485 to RS232 ไปเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์  ด้วยพัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้ง ผลสุดท้ายเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerscan ) จะกลายเป็นอุปกรณ์บันทึกเวลามาตรฐานขององค์กรได้ในที่สุดข้อดี

1. เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะลดปัญหาการทุจริตในการลงเวลาการทำงานของพนักงานได้เป็นอย่างดี
2. เครื่องสแกนลายนิ้วมือสามารถระบุข้อมูลพนักงานแต่ละคนได้ดีกว่า ระบบการลงเวลาแบบอื่นๆ
3. ระบบบริหารการจัดการในการทำข้อมูลการคิดเวลาทำงานของพนักงานใช้เวลาสั้นแต่แม่นยำ
4. ไม่ต้องกังวลกับการสูญหายของข้อมูลที่จัดเก็บ หรือความผิดพลาดในการจัดทำข้อมูล
5. ช่วยลดปัญหาค่าใช้จ่ายได้อย่างเด่นชัด และไม่มีผลกระทบกับการทำงานที่แท้จริง
6. เครื่องสแกนลายนิ้วมือยังสามารถทำเป็นระบบความคุมการเข้า-ออกสถานที่ได้ความปลอดภัยที่ดี
7. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มีระบบซอฟแวร์การจัดการทั้งแบบ Time Attendance Management
และ Access Control Management ที่มีฟังก์ขั่นครบถ้วน และสะดวกในการใช้งาน
8. นอกจากได้การป้องกันในเรื่องของการทุจริตในการลงเวลา กับ ความปลอดภัยในการควบคุมการ
เข้า - ออกสถานที่ และระบบซอฟแวร์การจัดการบริหารที่ดี แล้ว ท่านยังได้ภาพลักษณ์ที่ดีอีกด้วย

 

ข้อเสีย

1.มีราคาแพงเมื่อเทียบกับเครื่องอ่านบัตร เครื่องรูดบัตร

2. เทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่สามารถอ่านลายนิ้วมือได้ 100 % ในทุกสภาพแวดล้อม

 


 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง : เครื่องสแกนลายนิ้วมือ , Fingerscan

www.fingtrack.com

Fingerscan Products

More Recent Articles:

Relate Articles

More Recent Articles: